The Auto Clinic

 116 East Washington Street

Exira, Iowa 50076 

 712-268-2234